Сталь на армянском языке

Обновлено: 01.12.2022

В армянский сталь означает: պողպատ (мы нашли 1 переводов). Есть не менее 201 примеров предложений с сталь . Среди прочего: Так стала портнихой. ↔ Նա սկսում է դերձակություն անել: .

сталь

noun существительное женского рода + грамматика

переводы сталь

պողպատ

Евросоюз начал свое существование как соглашение по торговле углем и сталью между шестью странами.

Եվրամիությունը սկիզբ էր առել որպես վեց երկրների քարածխի եւ պողպատի արտահանման միություն:

Переводы отсутствуют + Добавить

Словарь картинок

Подобные фразы

Примеры

Ինչեւէ, նրա կյանքի վերջին ամիսներին նրան Աստծուց բաժանող վարագույրը դարձել էր ավելի բարակ, քան առաջ էր։

5 Один из членов служебного комитета собрания может попросить тебя проводить изучение Библии с тем, кто стал неактивным в служении, и обсудить с ним отдельные главы книги «Божья любовь».

5 Եթե ժողովի ծառայողական կոմիտեն քեզ հանձնարարել է ոչ ակտիվ քարոզչի հետ ուսումնասիրություն անցկացնել, ապա գուցե քեզ խնդրեն, որ հատուկ ուշադրություն դարձնես «Աստծու սերը» գրքից որոշ գլուխների վրա։

Последних он отверг из-за того, что они стали прибегать к насилию, а первых из-за того, что они шли на компромисс в своих учениях.

Նա մերժեց հուսյաններին այն բանի համար, որ նրանք սկսել էին բռնության դիմել, իսկ վալդենսներին մերժեց, քանի որ նրանք ընտրել էին փոխզիջումների ճանապարհը։

Наряду с этим, обладаем ли мы абсолютной верой в то, что Он допускает некоторые земные страдания именно потому, что Он знает: это благословит нас как огонь расплавляющий, чтобы мы стали подобными Ему и обрели наше вечное наследие?

Արդյո՞ք այն ուղեկցվում է լիակատար վստահությամբ, որ Նա թույլ է տալիս որոշակի աշխարհիկ տառապանքներ, քանի որ Նա գիտի, որ դա կօրհնի մեզ, ինչպես մաքրողի կրակը՝ դառնալու Նրա նման եւ ստանալու մեր հավերժական ժառանգությունը։

С 1919 года они стали в изобилии приносить плоды Царства: сначала это были другие помазанные христиане, а затем, с 1935 года,— все увеличивающееся «великое множество» их спутников (Откровение 7:9; Исаия 60:4, 8—11).

Սկսած 1919 թ.–ից՝ նրանք Թագավորության առատ պտուղներ են տվել. նախ՝ օծյալ քրիստոնյաների մնացորդը, եւ ապա՝ 1935 թ.–ից ի վեր՝ անվերջ ավելացող «մեծ բազմութիւնը»՝ օծյալ քրիստոնյաների համախոհները (Յայտնութիւն 7։ 9; Եսայիա 60։ 4, 8–11)։

Երբ թագուհին լսեց, որ նա գալիս է, աչքերը ներկեց, մազերը գեղեցիկ հարդարեց ու սկսեց նայել վերեւի հարկի պատուհանից։

Это побуждение от Духа стало совершенной неожиданностью, но это стало тем началом, в котором она нуждалась.

С тех пор как гитлеровцы вошли в Австрию, встречи и проповедническая деятельность Свидетелей Иеговы стали проводиться подпольно.

Այն օրվանից, երբ հիտլերյան զորքերը ոտք դրեցին Ավստրիա, Եհովայի վկաների հանդիպումներն ու քարոզչական գործունեությունը անցան ընդհատակ։

Потом мы стали прибегать к всевозможным методам и методикам — новые врачи, новые специалисты, новые исследования, традиционные и альтернативные.

Դրանից հետո բուժման տարբեր մեթոդներ փորձեցինք՝ դիմեցինք տարբեր բժիշկների, հատուկ մասնագիտացած նյարդաբանների, տարբեր հետազոտություններ անցանք։

36 И те люди, которых Моисей послал разведать землю и которые, вернувшись, стали возбуждать во всём обществе ропот на него, говоря только плохое о той земле+, 37 да, те люди, которые говорили только плохое о той земле, тоже умрут, поражённые Иеговой+.

36 Այն մարդիկ, ում Մովսեսն ուղարկեց երկիրը հետախուզելու, եւ ովքեր, վերադառնալով ու այդ երկրի մասին վատ լուր բերելով, դրդեցին ամբողջ ժողովին տրտնջալու նրա դեմ+, 37 այո՛, այդ երկրի մասին վատ լուր բերած մարդիկ նույնպես պատուհասից կմեռնեն Եհովայի առաջ+։

«Չնայած որ մեծացել էի կաթոլիկ ընտանիքում՝ ավելի ու ավելի շատ էի սկսում հավանություն տալ կոմունիստների աթեիստական գաղափարներին։

сталь в армянский

В армянский сталь означает: պողպատ (мы нашли 1 переводов). Есть не менее 205 примеров предложений с сталь . Среди прочего: Так стала портнихой. ↔ Նա սկսում է դերձակություն անել: .

железо в армянский

В армянский железо означает: երկաթ (мы нашли 1 переводов). Есть не менее 158 примеров предложений с железо . Среди прочего: Его крепкие кости подобны прутьям из кованого железа. ↔ Նրա ամուր ոսկորները կռած երկաթից պատրաստված ձողերի են նման։ .

железо

noun существительное среднего рода neuter + грамматика

переводы железо

երկաթ

ru химический элемент с порядковым номером 26, металл и материал, имеющий в основе этот металл

Его крепкие кости подобны прутьям из кованого железа.

Նրա ամուր ոսկորները կռած երկաթից պատրաստված ձողերի են նման։

Всего лишь 100-граммовая порция съедобных гусениц, в зависимости от их вида, способна удовлетворить дневную потребность организма человека в таких минералах, как железо, калий, кальций, магний, фосфор и цинк, а также во многих витаминах.

Կախված այն բանից, թե ինչ տեսակի թրթուր ես ուտում, միայն հարյուր գրամն արդեն պարունակում է օրվա համար անհրաժեշտ հանքային նյութեր, օրինակ՝ կալցիում, երկաթ, մագնեզիում, ֆոսֆոր, կալիում, ցինկ, ինչպես նաեւ շատ վիտամիններ։

Ներկարարները դրանց աղ էին ավելացնում եւ խառնուրդը դնում էին բաց երկնքի տակ, որ այն արեւի տակ մնա 3 օր։

В то время использовались кованые инструменты из железа и меди, и Ной, возможно, с их помощью строил ковчег.

Поэтому, когда организму требуются тиреоидные гормоны, щитовидная железа выделяет Т4 в кровь, и уже оттуда этот гормон и его производные воздействуют на все клетки тела.

Այդ պատճառով էլ, երբ օրգանիզմը ավելի շատ է վահանագեղձի հորմոնների կարիք ունենում, գեղձը կուտակում է թիրօքսինը արյան մեջ, որտեղից էլ թիրօքսինը ու նրանից առաջ եկած հորմոնները ազդեցություն են գործում ամբողջ մարմնի բջիջների վրա։

МЕДОНОСНЫЕ пчелы (Apis mellifera) строят соты из воска, который выделяется железами, расположенными в нижней части их брюшка.

ՄԵՂՐԱՏՈՒ մեղուները (Apis mellifera) իրենց մեղրաբջիջները կառուցում են մեղրամոմից, որն արտադրվում է նրանց որովայնի ստորին հատվածում գտնվող գեղձերում։

Со временем она станет «заклейменной. словно раскаленным железом» — нечувствительной и невосприимчивой, подобно рубцовой ткани на месте ожога (1 Тимофею 4:2).

Ժամանակի ընթացքում այն «խարանված» կդառնա, այսինքն՝ կնմանվի սպիացած եւ կոշտացած մի այրվածքի՝ զրկվելով որեւէ բան զգալու ունակությունից (Ա Տիմոթէոս 4։

Болезни щитовидной железы могут быть вызваны недостатком йода в пище, физическим и психическим перенапряжением, генетическими отклонениями, инфекциями, другим заболеванием (обычно аутоиммунным) или побочным эффектом какого-то лекарственного препарата*.

Վահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարումը կարող է առաջանալ սննդամթերքում յոդի անբավարարության, էմոցիոնալ եւ մտավոր սթրեսի, ժառանգական գործոնի, ինֆեկցիաների, հիվանդությունների (սովորաբար աուտոիմուն հիվանդության) կամ էլ ինչ–որ հիվանդություն բուժելու համար բժշկի կողմից նշանակված դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հետեւանքով*։

железа в армянский

В армянский железа переводится как գեղձ, Գեղձ . В переведенных предложениях железа встречается не менее 158 раз.

железа

переводы железа

Обратите внимание. Жук оснащен «парой желез, протоки которых выведены к кончику брюшка».

Նկատի առնենք հետեւյալը։ Այս բզեզն իր փորիկի ծայրին ունի երկու գեղձ։

ru орган, состоящий из секреторных клеток, вырабатывающих специфические вещества различной химической природы

Читайте также: